مرور برچسب

انیمه ژاپنی

ژاپن و ۵۸ حقیقت بسیار جالب در مورد ژاپن که دوست خواهید داشت

۱. ژاپن سومین کشور جهان از نظر امید به زندگی است بطوریکه مردان این کشور حدود ۸۱ سال و زنان آن حدودا ۸۸ سال عمر می کنند. ژاپنی ها بصورت متوسط چهار سال بیشتر از آمریکایی ها عمر می کنند. ۲. در زبان ژاپنی؛ ژاپن، نیهون یا نیپون نامیده