مرور برچسب

بدترین خانواده

٨ نشانه ای که به شما می گوید در یک خانواده سمی بزرگ شده اید!

بد خلقی، نگرانی، پنهان کردن احساسات واقعی و کمبود اعتماد به نفس از مواردی هستند که متاسفانه برخی از والدین آن ها را به کودکان خود منتقل می کنند. خودخواهی و بی تفاوتی نسب به احساسات کودکان، تاثیر بسیار زیادی روی آن ها بر جای می گذارد.