مرور برچسب

بچه پانداها

پاندا و ۶۵ حقیقت بسیار جذاب در مورد این موجود گران قیمت و بامزه !

۱. پاندا های نر هنگام ادرار کردن بر روی دو دست خود می ایستند و پشت خود را به درخت مالیده و ادرار می کنند. ۲. عمر پانداها در طبیعت وحشی حدود ۲۰ سال است. پاندا هایی که در قفس نگهداری میشوند می توانند از ۲۵ تا ۳۰ سال عمر کنند.