مرور برچسب

تماشای تلویزیون و استرس

مضرات تماشای تلویزیون قبل از خواب : آیا تماشای تلویزیون قبل از خواب بد است؟ 

تماشای تلویزیون قبل از خواب ممکن است بی ضرر به نظر برسد. اکثر مردم جهان یعنی دو سوم بزرگسالان در سراسر جهان، درست قبل از رفتن به رختخواب به تماشای تلویزیون می پردازند؛ اما اگر هدف شما یک خواب شبانه خوب است، بهترین کار برای شما خاموش کردن…