مرور برچسب

تنباکو

۳۳ حقیقت بسیار عجیب و حیرت آور در مورد سیگار و تنباکو که لازم است بدانید

۱. رامون پان که به همراه کریستوف کلمب به قاره ی آمریکا سفر کرده بود اغلب به عنوان فردی شناخته می شود که تنباکو را به اروپا معرفی کرد.   ۲. در آمریکای باستان، تنباکو را می جویدند، مانند چای دم میکردند، آن را پودر میکردند و از طریق بینی بالا