مرور برچسب

دخانیات

تنباکو و سیگار و ۳۲ حقیقت حیرت آوری که باید در مورد آنان بدانید

۱. رامون پان که به همراه کریستوف کلمب به قاره‌ی آمریکا سفر کرده بود اغلب به عنوان فردی شناخته می شود که تنباکو را به اروپا معرفی کرد. ۲. در آمریکای باستان، تنباکو را می‌جویدند، مانند چای دم میکردند، آن را پودر