مرور برچسب

درمان میگرن عصبی

درمان میگرن و ۸ ماده غذایی که می تواند میگرن شما را نابود کند

میگرن مهمان ناخواسته ای است که بصورت ناگهانی بروز می کند و خلاص شدن از آن مشکل است. اگر اغلب دچار سردرد می شوید، می دانید که این مشکل چقدر اذیت کننده است. مطمئنا برای درمان میگرن به قرص یا ورزش روی می آورید اما چنین درمان هایی موقت هستند