مرور برچسب

شهروندی ژاپن

اقامت دائم ژاپن و نحوه تبدیل شدن به یک شهروند ژاپنی

اگر جزو افرادی هستید که می‌خواهید اقامت دائم ژاپن را بدست آورید و از راحتی، امنیت و ثباتی که برای شهروندان این کشور فراهم است استفاده کنید باید بدانید که شما تنها فردی نیستید که خواستار دستیایی به چنین امتیازاتی است.