مرور برچسب

شیر ها

شیر ها و ۶۶ حقیقت کوتاه و حیرت آور در مورد این حیوانات قدرتمند

 شیر ها پس از ببر ها بزرگترین گربه سانان موجود بر روی زمین هستند.  ۲. اصلان یک نام مغولستانی- ترکی و به معنی شیر است.    ۳. حدود دو هزار سال پیش، بیش از یک میلیون شیر در سراسر مناطق اروپا، سوریه، اسرائیل، عراق، پاکستان، ایران