مرور برچسب

ضرر های کافئین

کافئین و ۴۸ حقیقت بسیار جالب در مورد آن که لازم است بدانید

۱. ۱۰ تا ۲۰ گرم کافئین، یک شخص را خواهد کشت. این مقدار مساوی است با ۴.۶۹ گالن قهوه.      ۲. قرص‌های رژیمی معمولا حاوی کافئین هستند. برای مثال مصرف دوز روزانه قرص Zantrex-3 مساوی با مصرف ۱۲ فنجان قهوه است.        ۳. قهوه معمولا سه