مرور برچسب

عمر شیر

شیر ها و ۶۵ حقیقت کوتاه و حیرت آور در مورد این حیوانات قدرتمند

۱. شیر ها پس از ببر ها بزرگترین گربه سانان موجود بر روی زمین هستند.    ۲. اصلان یک نام مغولستانی - ترکی و به معنی شیر است.    ۳. حدود دو هزار سال پیش، بیش از یک میلیون شیر در سراسر مناطق اروپا، سوریه، اسرائیل، عراق،