مرور برچسب

عمر ژاپنی ها

ژاپن و ۵۸ حقیقت بسیار جالب در مورد ژاپن که دوست خواهید داشت

۱. ژاپن سومین کشور جهان از نظر امید به زندگی است بطوریکه مردان این کشور حدود ۸۱ سال و زنان آن حدودا ۸۸ سال عمر می کنند. ژاپنی ها بصورت متوسط چهار سال بیشتر از آمریکایی ها عمر می کنند.   ۲. در زبان ژاپنی؛ ژاپن، نیهون یا نیپون نامیده می شود