مرور برچسب

چگونه در دوران قرنطینه درس بخوانیم

تنهایی و افسردگی دوران قرنطینه را چگونه پشت سر بگذاریم؟

تنهایی و افسردگی دوران قرنطینه : همه ما انتظار داشتیم تا سال ۲۰۲۰، بهتر از ۲۰۱۹ باشد؛ با اینحال، همه اتفاقات در سال ۲۰۲۰ رخ داد، بجز انتظار ما! یکی از کلماتی که در چند ماه اخیر بر سر زبان مردم دنیا افتاده است، کلمه ی « قرنطینه…